Smokkeltunnel

De tunnel onder de Nieuwstraat van de Duitse naar de Nederlandse kant was ongeveer 70 meter lang en 80 cm hoog. Het werk langs de Nieuwstraat aan de Nederlandse zijde werd uitgevoerd door de firma Limagas. (Gemeentearchief Kerkrade)

In 1950 werden aan de Nederlandse kant van de Nieuwstraat sleuven gegraven voor leidingen.
Voor kinderen was het een avontuur om in deze greppels te rennen en te springen.
Daarbij stortte in het gebied rondom huisnummer 133 de grond onder de voeten van een jongen in. Het was Stef Thomas, die bij Jack Schiffelers en Piet Krings in de Nieuwstraat woonde. De jongens waren onderweg van school naar huis.
De holte die was ontstaan, werd korte tijd later onderzocht door overheidsmedewerkers en personeel van de nutsbedrijven.
Als resultaat werd een smokkeltunnel ontdekt die bijna klaar was.
De uitgegraven sleuf had waarschijnlijk het draagvermogen boven de tunnel zodanig verminderd dat het gewicht van de spelende jongen voldoende was om de tunnel te laten instorten.
Onderzoek naar de daders leverde niets op.
Een andere tunnel die voor smokkel werd gebruikt, was de ondergrondse verbindingsgang tussen de Nederlandse Prick/Neuprick-mijn en de Duitse Voccart-mijn.
Deze verbindingsgang diende om water af te voeren in de richting van de Worm en om verse lucht toe te voeren.
Toen werd ontdekt dat niet alleen water, maar waarschijnlijk ook veel smokkelwaar deze route nam, werd deze doorgang onder de landsgrens rond 1860 met een rooster versperd.

Peter Dinninghoff

De ingang van de smokkeltunnel op Duits grondgebied. Slechts het eerste gedeelte was gestut, waardoor het smokkelen via deze tunnel een zeer hachelijke onderneming was. De tunnel werd ontdekt bij de aanleg van de nieuwe gasleiding. (Gemeentearchief Kerkrade)

Scroll naar boven