Douane-/tolkantoor Aachener Straße

Douanekantoor Aachener Straße richting Heezogenrath vóór WO1 (stadsarchief Herzogenrath)

Voor escorte over en onderhoud van de wegen, mocht vroeger tol worden geheven.
Het recht om tol te heffen in Herzogenrath kwam tijdens deze periode van wisselende heerschappij eerst toe aan de Graaf von Saffenberg en vervolgens aan de Hertog van Brabant.
Na Napoleons nederlaag en het Congres van Wenen in 1815, ging de bevoegdheid voor de afhandeling van alle douaneformaliteiten over op Pruisen en daarna op het Duitse Rijk. 

Eén van de belangrijkste en meest profijtelijke grensovergangen van het Hertogdom Limburg en later van het Hertogdom Brabant, bevond zich hier op dit weggedeelte van Herzogenrath.
Handelaren over en langs de handelsroute Keulen–Vlaanderen, werden hier zogezegd gedwongen uitsluitend de hier vastgestelde route te gebruiken. Men moest tol betalen en voor de landheren was dit een belangrijke bron van inkomsten.
Daarom vormde de heerschappij over een tolstation altijd weer opnieuw aanleiding tot een geschil. De inkomsten van het tolstation Herzogenrath overtroffen vele malen de inkomsten van andere stations.

Het tolstation dat van oudsher in Rimburg lag, was in die tijd eigenlijk alleen nog maar bezet om de handelaren erop te wijzen dat ze de tolovergang in Herzogenrath moesten betalen. Oorspronkelijk was de tolovergang in Herzogenrath gelegen beneden in de stad. Onder Pruisen kwam de locatie bergopwaarts te liggen, direkt aan de grens met Kerkrade.
Uiteindelijk werkten de Nederlandse en Duitse douanekantoren aan de Westelijke kant van het grensmuurtje samen, om gezamenlijk de douaneformaliteiten bij de overgang van Nederland naar Duitsland en v.v. af te wikkelen.

Peter Dinninghoff

       Nederlands douanekantoor (Stadsarchief Herzogenrath)

Het huis op de voorgrond en het douanegebouw werden respectievelijk gesloopt tijdens de verbouwing van de Neustraße en het EBC-gebouw. Op deze plaats staat nu het Eurode Business Centre (EBC).

Duitse Grensovergang vóór 1968, richting Herzogenrath (Stadsarchief Herzogenrath)

De Duitse douaneovergang lag aan de Aachener Straße op nummer 44. In het dienstgebouw (rechts, huis op de achtergrond) was op de bovenste verdiepingen woongelegenheid voor de douanebeambten. In de nazitijd had de Gestapo hier een kantoor.

Duitse grensovergang vóór 1968, richting Kerkrade (Stadsarchief Herzogenrath)

Scroll naar boven